Reglement

Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden van ons terrein gaat u akkoord met dit reglement. Overtreding kan tot verwijdering van het park of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie leiden. De A.P.V. van de Gemeente Binnenmaas is op het Recreatieoord van toepassing en maakt onderdeel uit van dit regelement.

Artikel 1; Algemeen
1. Alcohol en drugs zijn verboden op het Recreatieoord.
2. Waterpijp roken is op het gehele park niet toegestaan.
3. Alle vormen van agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins onrustig gedrag tegen bezoekers en parkmedewerker wordt niet getolereerd.
4. Het dragen van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren voor bezoekers en parkmedewerkers zijn niet toegestaan.
5. Geluidsoverlast op het gehele terrein van het Recreatieoord is verboden.
6. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
7. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
7. Het ongevraagd fotograferen van bezoekers en parkmedewerkers is niet toegestaan.
8. Meld schade en vandalisme bij de parkmedewerkers of receptie.
9. Glaswerk is verboden op het terrein van het Recreatieoord.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
11. Barbecueën, open vuur en rook maken is verboden op het gehele park.
12. Dagrecreatie toegestaan tussen 07.45 uur en 22.00 uur, daarna wordt het park afgesloten.
13. Naaktrecreatie verboden.
14. Nachtvissen en dagrecreatie tussen 22.00 uur en 07.00 uur is op het terrein niet toegestaan.
15. Visvergunning is verplicht voor de gehele Binnenmaas van toepassing, deze is verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Recreatieoord Binnenmaas
Vrouwehuisjesweg 1
3271LX Mijnsheerenland
(verkoop via automaat tijdens openingstijden)

Artikel 2; Parkeren
1. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
2. Aanwijzingen met betrekking tot parkeren gegeven door de parkmedewerkers dienen te worden opgevolgd.
3. Fietsen dienen op de aangegeven plek te worden geplaatst.
4. Voor diefstal uit of vernieling aan uw auto en /of fiets zijn wij niet aansprakelijk.
5. Voor schade als gevolg van storm, brand, hagel of andere buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.
6. Er is videoregistratie bij binnenkomst en vertrek gedurende 24 uur.

Artikel 3; Toegang
1. Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
2. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven. Abonnementen die worden uitgegeven zijn strikt persoonlijk en alleen voor eigen gebruik.
3. Het is verboden om toegangskaarten door te verkopen.
4. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze toegangspoorten te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan binnen de poorten van het zwembad, speeltuin en kinderboerderij.
6. Honden zijn toegestaan op het overige terrein mits aangelijnd.
7. Overtreding van de regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang.
8. Het betreden van het zwembad zonder geldig zwemdiploma moet onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 4; Gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen
1. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels die op de borden voorkomen of door onze parkmedewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
3. Het gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen geschiedt geheel voor eigen risico indien er anders gebruik van gemaakt wordt dan waar de voorziening voor bedoeld is.
4. Zwemmen in het water van de Binnenmaas en andere vormen van waterrecreatie geschiedt geheel op eigen risico.

Willen wij u een prettig verblijf wensen.